Természettudományi Labor

Kémia

7-8. Évfolyam

1. Jód szublimációja
2. Vízben való oldódás vizsgálata
3. Sebbenzin, mint oldószer vizsgálata
4. A katalizátor szerepe
5. Csapadékképződéssel járó reakciók
6. Gázfejlődéssel járó reakciók vizsgálata
7. Vas reakciója réz szulfáttal
8. Magnézium és sósav reakciója
9. Rézszulfát vizsgálata sósavval való redox reakcióban
10. Fémek oldódás a vízben
11. Fémek oldódása savban
12. Klóros víz oxidáló hatásának vizsgálata
13. Oxigén kimutatása
14. Jód grafit és réz-oxid oldhatóságának vizsgálata
15. Ammónia reakciója savval
16. Salétromsav oldat reakciói
17. Szén- dioxid vizsgálata
18. Szóda, mészkő kvarc azonosítása
19. Tojáshéj hevítése
20. Adott tömegszázalékú oldatok készítése
21. Oldáshő meghatározása
22. Vizes oldatok kémhatásának vizsgálata
23. Oldatok sűrűségének mérése
24. Desztillálás
25. Kristályosítás
26. 3 szerves anyag azonosítása
27. Olaj és zsír azonosítása
28. Etanol dehidrogénezése

9-10. Évfolyam

11-12. Évfolyam