Természettudományi Labor

Fizika

7-8. Évfolyam

1. Az egyenes vonalú egyenletes mozgás vizsgálata. Távolság-, idő- és sebességmérés
2. Az egyenletesen változó mozgás vizsgálata. Távolság-, idő-, sebesség-, gyorsulás mérése
4. g mérése elektronikus órával
5. g mérése fonálingával
6. Az erő mérése
7. Hooke törvénye
9. Tömegmérés digitális mérleggel
10. Archimedes törvénye, felhajtóerő
11. Sűrűségmérés Archimedes törvénye alapján
12. Cartesius-féle búvár
13. Ólomsörét fajhőjének mérése
14. Rúdmágnes mágneses mezőjének vizsgálata
15. Több mágnes kölcsönhatása
16. Elektrosztatikai kísérletek
17. Egyszerű elektromos kapcsolások
18. Ellenállásmérés
19. Geometriai optikai kísérletek tükrökkel
20. Geometriai optikai kísérletek lencsékkel

9-10. Évfolyam

9-10. Évfolyam